Fritvalgservice

Folketinget vedtog den 24. maj 2018, at man som borger har ret til frit valg af gentoptræning, hvis ens kommune ikke har mulighed for at tilbyde opstart af genoptræning senest syv kalenderdage efter, man er blevet udskrevet fra hospitalet. I så fald kan borgeren gøre brug af denne Fritvalgservice og benytte en privat leverandør til sin genoptræning.

Høje-Tåstrup Fysioterapi er Frivalgservice-leverandør, og fra mandag den 18. februar 2019 er det muligt som borger at gøre brug af det frie valg.

Det frie valg omfatter kun borgere, som er udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan.

Det frie valg gælder for de typer genoptræning, som kommunerne tilbyder, dvs. den almene gentoptræning på forskellige niveauer.

I første omgang gælder det frie valg basal genoptræning.

I praksis gør borgeren brug af det frie valg ved hjælp af en forløbskode, som kommunen fastlægger med udgangspunkt i borgerens genoptræningsplan. Ved hjælp at forløbskoden kan borgeren på www.mingenoptræning.dk se de leverandører, som er i nærheden og vælge en behandler, som er godkendt til at levere den type genoptræning, som koden specificerer.

Når du skal have fat i os på klinikken, så er vores telefontider hverdage mellem 8-9 og tirsdag 12-13. Her kan du tale med en fysioterapeut og lave aftale. Udenfor telefontid kan du indtale besked med navn og nummer, så ringer vi tilbage.