Hvad er fysioterapi

 Vi holder mennesker i bevægelse

- er vores slogan i vores fagforening “Danske Fysioterapeuter”

“Fysioterapi er behandlingsmetoder og aktiviteter, der påvirker kroppen og derved hjælper den enkelte til at fungere bedst muligt, f.eks. ved at mindske/fjerne smerter og hævelser, øge bevægelighed i led, løsne fastlåste muskler og styrke svage muskler, øge kropsbevidsthed og kropsfunktion.

I fysioterapi indgår en række forskellige behandlingsteknikker med eller uden brug af apparatur. De fysioterapeutiske behandlinger bygger på viden om de neuromuskulære, biomekaniske og psykomotoriske sammenhænge i kroppen.

Fysioterapeuten foretager en relevant fysioterapeutisk undersøgelse. Herudfra tilrettelægges behandlingen individuelt efter den enkelte patients tilstand, problemer og behov i samarbejde med patienten og den henvisende læge.”

Ovenstående beskrivelse er hentet fra Region Hovedstaden, og det betegner fuldt ud vores arbejde her på klinikken.

PS: Det er også muligt at blive behandlet uden lægehenvisning – i så fald ydes der ikke tilskud fra sygesikringen – læs mere under priser.

Her på siderne kan du læse meget mere om, hvem vi er, hvad vi kan tilbyde af behandling herunder individuel træning og holdtræning.