Utilsigtet hændelse

Hvis noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Her kan du læse om flere eksempler på utilsigtede hændelser, og fra siden kan alle rapportere utilsigtede hændelser.

Her kan du finde en pjece om utilsigtede hændelser og information om klage- og erstatningsmuligheder.