Vederlagsfri fysioterapi

Når du har fået tilkendt vederlagsfri fysioterapi, så har du enten et svært fysisk handicap eller en progressiv lidelse. Sidstnævnte gruppe er kun berettiget til vederlagsfri første konsultation og herefter holdtræning.

For nogle kan det være rigtig svært – for nogen helt umuligt – at træne på egen hånd. For patienter med progressiv lidelse kan man derfor lave en undtagelsesredegørelse og dermed med lægens accept opnå vederlagsfri individuel fysioterapi.

Dog har vi et økonomisk loft for, hvor mange ydelser vi må give i sygesikringsregi, og det betyder som udgangspunkt, at du kan få én individuel behandling hver uge.

Eller være på hold 1 gang om ugen og træne selv 1 gang om ugen.

Eller træne selv 3 gange om ugen.

Træner du selv, skal du under alle omstændigheder have en individuel behandling indimellem, så vi kan følge din udvikling og sørge for, at din træning altid har størst mulig effekt.

Spørg os hvis du ønsker dette uddybet eller ring til Region Hovedstaden. Læs evt. mere her.