GLA:D hold

GLA:D hold er et koncept udviklet af specialister støttet af Gigtforeningen med det formål at undgå eller udsætte en operation i knæ eller hofte.

Vi starter nyt GLA:D hold mandag den 6. maj 2019. Herefter er det hver mandag og onsdag fra kl. 15.30-16.30 i 6 uger.

Ring til klinikken hvis du gerne vil med på holdet  43 99 25 08.

Indhold:

Inden holdstart skal du til en 1. konsultation for at blive undersøgt og diagnosticeret. Herefter følger 2. konsultation, hvor du modtager skriftlig og mundtlig information om forløbet, du bliver testet og registreret i GLA:D registret. Registreringen i registret har til formål at give specialister en mulighed for at måle på effekten af træningen. Hvis ikke du ønsker at blive registreret, så er dette selvfølgelig ikke et krav.

Du modtager uddannelse under forløbet. Formålet er at lære om artrose/slidgigt, formål med træning og hjælp til at håndtere symptomerne. Undervisningen foregår over to sessioner.

Holdtræningen foregår over 6 uger med træning to gange om ugen. Træning kan også foregå hjemme, hvis det ikke er muligt at deltage på hold, men erfaringen viser, at det er langt mere effektivt at træne på hold med instruktion.

Opfølgning efter 3 måneder. Du gennemgår samme test som under 2. konsultation, og hermed kan du se effekten af din indsats. Ønsker du ikke opfølgning er dette selvfølgelig ikke et krav.

Opfølgning efter 12 måneder foregår via et spørgeskema elektronisk eller pr. brev.

Du kan efterfølgende deltage på vores hold eller i selvtræning på klinikken som led i din fortsatte vedligeholdende træning.

Priser:

 Ydelser:  Uden lægehenvisning:  Med lægehenvisning:  Tilskud ved medlemskab af “Danmark”:
Startundersøgelse:                           449,56 kr.                           272,88 kr.                           133,00 kr.
Info og test:                           285,84 kr.                           173,50 kr.                             88,00 kr.
Teoretisk undervisning 2×1 time i alt. Pris  pr. gang:                           190,57 kr.                           115,68 kr.                             88,00 kr.
Holdtræning 12×1 time i alt. Pris pr. gang:                           190,57 kr.                           115,68 kr.                             88,00 kr.
Opfølgning efter 3 måneder:                           285,84 kr.                           173,50 kr.                             88,00 kr.
Forbehold for fejl samt mindre prisjusteringer hver 1. april samt 1. oktober i henhold til overenskomst mellem Danske fysioterapeuter og den offentlige sygesikring.