Fritvalgs-genoptræning

Har du hørt om det frie valg af genoptræning?

I Danmark har du mulighed for at vælge en privat behandler, hvis din kommune ikke kan tilbyde dig opstart af genoptræning senest syv kalenderdage efter, du er udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan.

Høje-Tåstrup Fysioterapi er godkendt som behandler.

Det frie valg omfatter kun borgere, som er udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan.

Det frie valg gælder for de typer genoptræning, som kommunerne tilbyder, dvs. den almene genoptræning på forskellige niveauer.

Vi varetager det frie valg på basal genoptræning.

I praksis gør borgeren brug af det frie valg ved hjælp af en forløbskode, som kommunen fastlægger med udgangspunkt i borgerens genoptræningsplan. Ved hjælp at forløbskoden kan borgeren på www.mingenoptræning.dk se de leverandører, som er i nærheden og vælge en behandler, som er godkendt til at levere den type genoptræning, som koden specificerer.

Når du skal have fat i os på klinikken, så er vores telefontider mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem 8-9 samt onsdag mellem 12-13. Her kan du tale med en fysioterapeut og lave aftale. Udenfor telefontid kan du indtale besked med navn og nummer, så ringer vi tilbage.